Tìm thấy 345 thủ tục

Mức độ 2
Hồ sơ đưa người chưa thành niên nghiện ma túy, mại dâm vào cai nghiện chữa trị bắt buộc tai trung tâm
Mức độ 2
Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản
Mức độ 2
Hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá của ngư dân
Mức độ 2
Hỗ trợ thay máy mới tàu của ngư dân
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên
Mức độ 2
Hỗ trợ tổ chức và cá nhân khắc phục thiệt hại do thiên tai trên biển thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 2
Xác nhận Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá
Mức độ 2
Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên
Mức độ 2
Xác nhận Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá
Mức độ 2
Xác nhận tờ khai đăng ký tàu cá
Mức độ 2
Xác nhận Đơn xin việc
Mức độ 2
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 2
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 2
Quyết định thành lập Tổ Y tế ấp
Loading...