Tìm thấy 410 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Mức độ 4
Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện)
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Mức độ 3
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 3
Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng Việt)
Mức độ 3
Cấp bản sao từ sổ gốc.
Mức độ 3
Đăng ký kết hôn trong nước
Mức độ 3
Đăng ký lại việc kết hôn trong nước
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh trong nước
Loading...