Tìm thấy 401 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Mức độ 3
Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Loading...