Tìm thấy 128 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường-BVH-TGG-279115
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke-BVH-TGG-279112
Mức độ 3
Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường-BVH-TGG-279113
Mức độ 3
Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karraoke-BVH-TGG-279114
Mức độ 4
Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độ 4
Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương
Loading...