Tìm thấy 117 thủ tục

Mức độ 4
Đăng ký tổ chức lễ hội-BVH-TGG-279065
Mức độ 4
Thông báo tổ chức lễ hội-BVH-TGG-279066
Mức độ 4
Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Mức độ 4
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Mức độ 4
Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp)-BVH-TGG-278900
Mức độ 3
Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường-BVH-TGG-278903
Mức độ 3
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 4
Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-BVH-TGG-279061
Mức độ 4
Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương-BVH-TGG-279062
Loading...