Tìm thấy 128 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ 3
Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ 3
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện*
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy
Mức độ 3
Thủ tục điều chỉnh* Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mức độ 3
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Mức độ 3
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm-BVH-TGG-279029
Mức độ 3
Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa-BVH-TGG-2709030
Loading...