Tìm thấy 117 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế-BVH-TGG-279022
Mức độ 3
Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa-BVH-TGG-279002
Mức độ 3
Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa-BVH-TGG-279003
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa-BVH-TGG-279004
Mức độ 3
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài-BVH-TGG-279010
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện-BVH-TGG-279011
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy-BVH-TGG-279015
Mức độ 3
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài-BVH-TGG-279016
Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài-BVH-TGG-279017
Mức độ 3
Cấp thẻ hưởng dẫn viên du lịch quốc tế-BVH-TGG-279019
Mức độ 3
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa-BVH-TGG-279020
Mức độ 3
Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch-BVH-TGG-279021
Mức độ 3
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm-BVH-TGG-279029
Mức độ 3
Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa-BVH-TGG-2709030
Mức độ 3
Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch-BVH-TGG-279023
Loading...