Tìm thấy 128 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy phép khai quật khẩn cấp-BVH-TGG-278827
Mức độ 4
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ 4
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích cấp tỉnh-BVH-TGG-278829
Mức độ 4
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật-BVH-TGG-278830
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Mức độ 4
Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích-BVH-TGG-279095
Mức độ 4
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích-BVH-TGG-279096
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật-BVH-TGG-278830
Mức độ 4
Công nhận khu du lịch cấp tỉnh-BVH-TGG-279093
Mức độ 3
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279024
Mức độ 3
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279025
Mức độ 3
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279026
Mức độ 3
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279027
Mức độ 3
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279028
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)-BVH-TGG-278218
Loading...