Tìm thấy 126 thủ tục

Mức độ 4
Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Mức độ 4
Cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Mức độ 4
Cấp Giấy phép khai quật khẩn cấp
Mức độ 4
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
Mức độ 4
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Mức độ 4
Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Công nhận khu du lịch cấp tỉnh-BVH-TGG-279093
Mức độ 3
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279024
Mức độ 3
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279025
Mức độ 3
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279026
Mức độ 3
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279027
Mức độ 3
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279028
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
Loading...