Tìm thấy 39 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại các khu, cụm công nghiệp
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi tên gọi hay thay đổi nơi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy
Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với các công trình trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Cấp gia hạn Giấy phép xây dựng đối với các công trình trong khu công nghiệp
Loading...