Tìm thấy 29 thủ tục

Mức độ 2
Thẩm định kết quả đấu thầu
Mức độ 2
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm chương trình trung học cơ sở ngoài nhà trường
Mức độ 2
Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở
Mức độ 2
Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường Tiểu học
Mức độ 2
Cấp bằng tốt nghiệp bổ túc THCS
Mức độ 2
Cấp bằng tốt nghiệp THCS
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
Mức độ 2
Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Mức độ 2
Tiếp công dân tại cấp huyện
Mức độ 2
Xử lý đơn tại cấp huyện
Mức độ 2
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước đối với học sinh THCS
Mức độ 2
Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THCS
Mức độ 2
Cấp mới Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Loading...