Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo UBND Huyện Gò Công Tây UBND Huyện Gò Công Tây

  • Điện thoại: 073.838722
  • Email: gocongtay@tiengiang.gov.vn

Logo UBND Huyện Chợ Gạo UBND Huyện Chợ Gạo

  • Điện thoại: 073.3835593
  • Email: chogao@tiengiang.gov.vn
  • Fax: 073.3835593

Logo UBND Huyện Tân Phước UBND Huyện Tân Phước

  • Điện thoại: 02733848212
  • Email: tanphuoc@tiengiang.gov.vn

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Điện thoại: 073.3976484

Logo Sở Y tế Sở Y tế

  • Điện thoại: 0733 582 001