Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo UBND Huyện Chợ Gạo UBND Huyện Chợ Gạo

 • Điện thoại: 073.3835593
 • Email: chogao@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 073.3835593

Logo UBND Huyện Tân Phước UBND Huyện Tân Phước

 • Điện thoại: 02733848212
 • Email: tanphuoc@tiengiang.gov.vn

Logo UBND Huyện Gò Công Tây UBND Huyện Gò Công Tây

 • Điện thoại: 073.838722
 • Email: gocongtay@tiengiang.gov.vn

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Điện thoại: 073.3976484

Logo Sở Lao động, Thương binh và XH Sở Lao động, Thương binh và XH

 • Điện thoại: 02733873401
 • Email: sld@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 02733882297

Logo Sở Y tế Sở Y tế

 • Điện thoại: 0733 582 001

Logo Thanh Tra Tỉnh Thanh Tra Tỉnh

 • Điện thoại: 0273 3873172
 • Email: thanhtra@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 0273 3875180