Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Cơ quan giải quyết UBND Thị xã Cai Lậy
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

Loading...