Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Biểu diễn nghệ thuật

Loading...