Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương-BVH-TGG-278976

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Biểu diễn nghệ thuật

Loading...