Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương-BVH-TGG-278969

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Biểu diễn nghệ thuật

Loading...