Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu-BVH-TGG-278978

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

Loading...