Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình/nhà ở

Cơ quan giải quyết UBND Thị xã Cai Lậy
Lĩnh vực Xây dựng

Loading...