Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cấp lại giấy phép xây dựng

Cơ quan giải quyết UBND Thị xã Cai Lậy
Lĩnh vực Xây dựng

Loading...