Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke

Cơ quan giải quyết UBND Thị xã Cai Lậy
Lĩnh vực Quản lý nhà nước về hội

Loading...