• 1 Bước 1
  • 2 Bước 2
  • 3 Bước 3
  • 4 Bước 4

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 sẽ bỏ qua bước Nộp lệ phí.

Tìm thấy 182 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tính hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
2
Đề nghị/thông báo họp báo (nước ngoài)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
3
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi.
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Chăn nuôi
Mức độ 4
4
Xác nhận kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi thú y.
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Chăn nuôi
Mức độ 4
5
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 4
6
Xét, cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Mức độ 4
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 4
7
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm cho đối tượng là Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư và Hộ gia đình, cá nhân
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 4
8
Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 4
9
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 4
10
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 4
11
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 4
12
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 4
13
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 4
14
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 4
15
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai