• 1 Bước 1
  • 2 Bước 2
  • 3 Bước 3
  • 4 Bước 4

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 sẽ bỏ qua bước Nộp lệ phí.

Tìm thấy 129 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tính hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
2
Đề nghị/thông báo họp báo (nước ngoài)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
3
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Chăn nuôi
Mức độ 4
4
Xác nhận kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi thú y
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Chăn nuôi
Mức độ 4
5
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 4
6
Xét, cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Mức độ 4
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 4
7
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 4
8
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 4
9
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 4
10
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
Mức độ 4
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 4
11
. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu
Mức độ 4
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 4
12
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs)
Mức độ 4
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 4
13
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu
Mức độ 4
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 4
14
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược
Mức độ 4
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 4
15
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược
Mức độ 4
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm