• 1 Bước 1
  • 2 Bước 2
  • 3 Bước 3
  • 4 Bước 4

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 sẽ bỏ qua bước Nộp lệ phí.

Tìm thấy 605 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn thực phẩm
Mức độ 3
2
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn thực phẩm
Mức độ 3
3
Cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
5
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
6
Thành lập cơ quan đại diện của các cơ quan báo chí Việt Nam tại Tiền Giang
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
7
Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
8
Thẩm định hồ sơ đổi thẻ nhà báo
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
9
Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh. (Thay thế thủ tục cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư được công bố theo Quyết định 2790/QĐ-UBND, ngày 07/8/2009 và Quyết định 2230/QĐ-UBND, ngày 26/7/2010)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
10
Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
11
Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
12
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
13
Sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
14
Xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp làm chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
15
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ gói, kiện
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính