Cá nhân hoặc tổ chức vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới. Lưu ý đối với những trường có dấu (*) bắt buộc phải nhập. Trường hợp người dùng có đăng nhập hệ thống sẽ lấy thông tin từ tài khoản của người dùng thay cho thông tin người nộp và ngoài chức năng nộp hồ sơ hệ thống còn cho phép người dùng có thể lưu hồ sơ nhưng không nộp. Ngược lại hệ thống yêu cầu người dùng phải nhập thêm thông tin cá nhân của mình.

Thủ tục đăng ký - GDDT36

Chi tiết

Mức độ 3 Cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm cấp Trung học phổ thông đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

Trường hợp giải quyết

Loading...

Thông tin người nộp

Cá nhân hoặc tổ chức vui nhập nhập chính xác thông tin của mình. Đối với các trường Tỉnh, TP, Quận, Huyện, Phường, Xã, Thị trấn, Số nhà, Đường, Ấp, Khóm hãy nhập theo thông tin địa chỉ thường trú.

Loading...

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ không yêu cầu giấy tờ kèm theo

Thông tin khác

Loading...

Hình thức nhận kết quả hồ sơ

Cá nhân hoặc tổ chức chọn nơi nhận hồ sơ khi đã giải quyết xong. Đối với trường hợp Gửi hồ sơ đến địa chỉ của tôi thì kết quả hồ sơ sẽ được gửi đến địa chỉ bên dưới thông qua bưu điện, các chi phí gửi kết quả sẽ do bưu điện hoặc cơ quan giải quyết quy định.

Loading...

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận trong hình bên dưới để xác minh bạn không phải robot

Loading...
Đăng ký hồ sơ khác