Tìm thấy 2491 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1411
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Người có công
Mức độ 3
1412
Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Người có công
Mức độ 3
1413
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Người có công
Mức độ 3
1414
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Người có công
Mức độ 3
1415
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Người có công
Mức độ 3
1416
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Người có công
Mức độ 3
1417
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Người có công
Mức độ 3
1418
Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Người có công
Mức độ 3
1419
Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Người có công
Mức độ 3
1420
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Nuôi con nuôi
Mức độ 3
1421
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Nuôi con nuôi
Mức độ 3
1422
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nuôi con nuôi
Mức độ 3
1423
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nuôi con nuôi
Mức độ 4
1424
Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nhập khẩu văn hóa phẩm KD
Mức độ 4
1425
Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nhập khẩu văn hóa phẩm KD