Tìm thấy 1854 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
92
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
93
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
94
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
95
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
96
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
97
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
98
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
99
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
100
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
101
Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
102
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
103
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
104
Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
105
Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp