Tìm thấy 2491 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Cấp lại thẻ Công chứng viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
92
Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
93
Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
94
Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh ký tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
95
Hợp nhất Công ty luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
96
Hợp nhất Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
97
Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
98
Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
99
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
100
Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
101
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
102
Sáp nhập Công ty luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
103
Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
104
Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
105
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp