Tìm thấy 1854 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
77
Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
78
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
79
Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
80
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
81
Sáp nhập Công ty luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
82
Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
83
Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
84
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
85
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
86
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty luật hợp danh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
87
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
88
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
89
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
90
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp