Tìm thấy 1381 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
62
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
63
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
64
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
65
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
66
Cấp lại Thẻ đấu giá viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
67
Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
68
Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
69
Hợp nhất Công ty luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
70
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
71
Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
72
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
73
Sáp nhập Công ty luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
74
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty luật hợp danh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
75
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp