Tìm thấy 2491 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
31
Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 4
32
Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 4
33
Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 4
34
Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 4
35
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 4
36
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 4
37
Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
38
Gia hạn Quyết định giao khu vực biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 3
39
Giao khu vực biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 3
40
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 3
41
Trả lại khu vực biển
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Biển và Hải đảo
Mức độ 4
42
giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
43
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
44
Phục hồi danh dự
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
45
Phục hồi danh dự
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước