Tìm thấy 1429 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
17
Thành lập cơ quan đại diện của các cơ quan báo chí Việt Nam tại Tiền Giang
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
18
Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
19
Thẩm định hồ sơ đổi thẻ nhà báo
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
20
Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh. (Thay thế thủ tục cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư được công bố theo Quyết định 2790/QĐ-UBND, ngày 07/8/2009 và Quyết định 2230/QĐ-UBND, ngày 26/7/2010)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
21
Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
22
Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
23
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
24
Sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
25
Xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp làm chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
26
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ gói, kiện
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
27
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông và Internet
Mức độ 4
28
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông và Internet
Mức độ 4
29
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông và Internet
Mức độ 4
30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông và Internet