Tìm thấy 2491 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
16
Cho phép họp báo (nước ngoài) - địa phương
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
17
Cho phép họp báo (trong nước) - địa phương
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
18
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
19
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
20
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
21
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
22
Cấp Giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
23
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
24
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
25
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
26
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
27
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông
Mức độ 4
28
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông
Mức độ 4
29
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông
Mức độ 4
30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông