Tìm thấy 26 thủ tục

Mức độ 4
Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện - BYT-TGG-286798
Mức độ 4
Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự - BYT-TGG-286799
Mức độ 4
Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất - BYT-TGG-286800
Mức độ 4
Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ - BYT-TGG-286801
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Mức độ 4
Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Mức độ 4
Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Mức độ 4
Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
Mức độ 4
Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp tỉnh
Mức độ 4
Cấp Giấy phép vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Mức độ 4
Cấp mới Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I
Mức độ 4
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II
Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn
Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất
...