Tìm thấy 27 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy chứng bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Mức độ 4
Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Mức độ 4
Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Mức độ 4
Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
Mức độ 4
Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong trường hợp mất hoặc hư hỏng giấy phép hoạt động
Mức độ 4
Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Mức độ 4
Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp tỉnh
Mức độ 4
Cấp Giấy phép vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Mức độ 4
Cấp mới Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I
Mức độ 4
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II
Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn
Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất
...