Tìm thấy 43 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
Mức độ 4
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước
Mức độ 4
Thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu (Bộ Y tế cấp) và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP) đối với trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP)
Mức độ 4
Kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam đối với cơ sở có trụ sở sản xuất thuốc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố
Mức độ 4
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs)
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc
Mức độ 4
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược
Mức độ 4
Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị
Mức độ 4
Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị
...