Đến tháng 10
UBND Huyện Chợ Gạo đã giải quyết

99.7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/10/2019)