CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo
Thủ tục: Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Văn bản đề nghị tiếp nhận của thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã (theo phân cấp quản lý). Nội dung văn bản cần thể hiện rõ yêu cầu tiếp nhận, dự kiến phân công, số cán bộ, viên chức hiện có so với biên chế được giao;
- Đơn xin chuyển công tác hoặc chuyển ngành có ý kiến đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cấp có thẩm quyền;
- Bản kiểm điểm tự nhận xét đánh giá trong quá trình công tác, học tập có nhận xét của thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp ủy (nếu là đảng viên) nơi công tác học tập;
- Sơ yếu lý lịch (mẫu 2a-BNV/2007) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan quản lý lý lịch gốc;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, các giấy tờ liên quan khác (nếu có) và có công chứng;
- Các quyết định (của tổ chức, đơn vị có thẩm quyền) có liên quan đến quá trình lương, công tác và học tập;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức, đơn vị y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản sao quyết định lương đang hưởng (có công chứng);
- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

Lệ phí


Warning: nl2br() expects parameter 1 to be string, object given in E:\webroot\motcua.tiengiang\data\blocks\frontend\phieuhuongdan\views\block.thutuc.phieuhuongdan.php on line 23

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ