CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo
Thủ tục: Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học phổ thông
Cách thức thực hiện

Trực tiếp gửi hồ sơ tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn xin dự tuyển (mẫu đơn TCCB);
- Bản khai lý lịch (mẫu 2a-BNV/2007);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập và các giấy tờ liên quan khác (không công chứng hoặc chứng nhận cơ quan có thẩm quyền).
- Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức, đơn vị y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ